TRAFİK KAZALARININ GENEL DURUM VE NEDENLERİ NELERDİR?

  • TRAFİK KAZALARINDA KAZA MAHALLİNDE BİLİRKİŞİNİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
  • ŞOFÖRLÜK YETENEKLERİ
  • NEKADAR HIZLA GİDİLMELİDİR
  • TAŞIT TRAFİĞİNDE TAKİP MESAFESİ
  • GEÇİŞ HAKKI
  • YAYANIN SORUMLULUĞU
  • TRAFİK KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ ANLARDA FREN İZLERİYLE YARARLANMALAR
  • TRAFİK KAZALARININ GENEL DURUM VE NEDENLERİ
  • KAZADA KUSURLU OLANLAR
  • ŞOFÖRLÜK YETENEKLERİ VE ŞOFÖRÜN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDA KAZA MAHALLİNDE BİLİRKİŞİNİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

Kaza mahallinde araçlara ait olan lastik izlerin yol üzerinde bırakmış olduğu (fren izi mesafesi).

Yol üzerinde mevcut olan çarpma noktasının iyi analiz edilmesi.

Yol, Hava ve Araç durumunun göz önüne alınması.

Yolun genişliği, çarpma noktasının yaya kaldırımına olan uzaklığı, kazaya karışan aracın çarpma noktasına uzaklık mesafesi ve kaza mahallinde sabit noktanın tespit edilmesi, yön tespiti, var ise kaza mahallinde görgü tanıklarının dinlenilmesine mobese veya işyerlerinin kamera sisteminden yararlanılması, kazaya karışan aracın yol üzerinde bırakmış olduğu fren izini ölçümlerle tespit edilerek aracın cinsine göre lastiğin sürtme katsayısına göre hızının tespit edilmesi ve buna benzer dokümanların tümünü basit olay mahalli krokisinin dokümanlarını yazmak suretiyle mağdur olan kişilerin hakları ancak tespit edilebilir.

ŞOFÖRLÜK YETENEKLERİ

Görüş Kuvveti; yoldan yararlanırken, karşılaşacak tehlikeli durumların zamanında görülerek tedbirlerin alınmasıdır aksi halde görüş kuvvetinde meydana gelecek zayıflamanın karsızlıklara ve tahminlerde de yanılgıya düşüldüğü görülmektedir.

Görüş Alanı; taşıt kullanırken uzağı görmek ve görüş alanı geniş olmaları kavşaklara yaklaşırken yan yollarda gelen taşıtları görmeleridir.

Derinlik Algısı - Mesafe Tahmini; aralık, mesafe ve cisimlerin birbirine göre durumlarını tahmin etme yeteneğidir.

İntikal Zamanı; taşıt kullanırken görülecek tehlikeli durumların değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması yani taşıtın durdurulması için ayağın gaz pedalından kaldırılarak fren pedalına basılması arasında geçen zamana denilir.

Trafik Kazası; karayolları üzerinde harekette bulunan bir aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanmış kazadır.

NEKADAR HIZLA GİDİLMELİDİR

Trafik işaret levha veya cihazlarla gösterilen hız hadleri meskûn mahal veya meskûn mahal dışı

Karlı veya buzlu bir yolda ya da yoğun sisli bir havada 30km/st hızla gidilmesi gerekiyorsa bu ortam için .... km/st aşırı hız sayılabilir.

Sürücüler taşıt trafiğine çıkışlarında neye göre kendilerini hazırlarlar.

Araç cinslerine göre hız halleri nelerdir. Örnek; traktör meskûn mahal…

TAŞIT TRAFİĞİNDE TAKİP MESAFESİ

Boyu 5 metre ve 90km/st hızla gitmekte olan bir otomobil şoförü öndeki aracı kaç metre arlıkla izlemelidir?

Boyu 5 metre ve 90km/st hızla gitmekte olan bir otomobil şoförü 10 metre boyunda ve 70km/st hızla gitmekte olan bir kamyonu güvenle geçilebilmesi için teorik olarak kaç metre mesafe gözetmesi gerekmektedir?

GEÇİŞ HAKKI

Bölünmüş yola çıkan taşıtlar hangi yoldan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkı verilir?

Ana yol - Tali yol ayrımı kavşaklarda neye bağlıdır?

Aynı değerdeki yolların birleştiği kavşaklarda hangi hallerde ilk geçiş hakkı verilir?

Kontrolsüz bir dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkı verilir?

YAYANIN SORUMLULUĞU

Trafik kazalarının oluşunda araç kullananlardan sonra en büyük hasar payı ile yayaların ikinci sırada yer aldığı istatistiklerden anlaşılmaktadır.

Yetişkin bir yayanın şehir içinde ve 14 metre geniş bir yolu karşıya geçmesi için kaç saniye geçmesi lazım?

50km/st hızla gitmekte olan taşıtın ise saniyedeki hızı kaç metredir?

Taşıt yayanın kat ettiği zaman süresinde kaç metre yol kat eder?

Yayalara belirtilen yerlerde geçişler hangileridir?

TRAFİK KAZALARIN MEYDANA GELDİĞİ ANLARDA FREN İZLERİYLE YARARLANMALAR

Frenleme öncesi ve sonrası tekerlerin yol yüzeyinde izleri kaç şekilde görülür.

Fren intibak mesafesi

Sürtünme katsayısı

52m fren izi olan otomobilin km/st ne kadardır?

Kuru düz ve asfalt bir yolda 47m fren mesafesi bırakarak durmuş olan bir taşıtın frenleme başlangıcındaki hızı kaç km/st dir?

TRAFİK KAZALARININ GENEL DURUM VE NEDENLERİ

Karayolları üzerinde hareket halinde bulunan araçların karıştığı ve ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaya trafik kazası denir.

Yurdumuzda meydana gelen trafik kazalarının diğer ülkelere göre kıyaslanırsa her bakımda büyük kayıplara sebep olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle kazaların öldürücülük oranının yüksek olmasının çeşitli nedenlerin başında, insan unsurunun trafik konusunda yeterince yetiştirilmemiş olması, özellikle sürücülerimizin yeterli eğitim görmeden taşıt kullanma hakkını elde edebilmeleri gelmektedir.

KAZADA KUSURLU OLANLAR

Araç kullanan, yaya, yolcu, araç ve yol oran olarak en fazla oranda araç kullanan (yani sürücüler) gelmektedir.

Mahalli idareler ve il trafik komisyonu tarafından belirlenen güzergahlara göre kusurlar nasıldır? Bisiklet kullanımında hangi koşullar geçerlidir? Tescilsiz araç kullanımında veya sürücü belgesiz kullanımlarında kusurlar nasıl tespit edilir?

Tek taraflı yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında yolcu veya sürücülerin kusur ve haklılık oranları nasıl belirlenir? Mali zorunlu sigorta ve kasko poliçelerinden hangi hallerde tazminat kazanılır?

ŞOFÖRLÜK YETENEKLERİ VE ŞOFÖRÜN SORUMLULUĞU

Şoförün beden ve ruh yapısı itibariyle de dengeli bir heyecana sahip olması, çabuk kavrama ve karar verme yeteneğinin bulunması, mantıklı ve güvenli davranışlar göstermesi ve hoşgörü sahibi olması, mesleğin başlıca gereklerindendir. Ne var ki hiç bir aşamada eğitim görmeden taşıt kullanma hakkını kazanan sürücülük yetenekleri bakımından da kendilerini tanımamakta, önlenmesi mümkün olan birçok kazaya istemeyerek karışmaktadır.